Miljöbarometern i Eskilstuna

Följ miljöutvecklingen i Eskilstuna

Eskilstuna kommun

Välkommen till Eskilstunas miljöbarometer. Här redovisas miljöutvecklingen inom kommunen med hjälp av ett antal gröna nyckeltal. Redovisningen kommer efterhand att kompletteras med nya nyckeltal inom fler områden.

Syftet med miljöbarometern är att på ett enkelt och konkret sätt redovisa hur miljön utvecklas i kommunen och på så sätt skapa insyn och delaktighet i stadens miljöarbete.

Uppföljningar

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Uppföljning SEKOM Sveriges ekokommuner har gemensamt valt ut ett antal nyckeltal för att kunna följa om utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet. Här redovisas nyckeltalen för Eskilstuna kommun.
Trend: 13 av 16 indikatorer har en positiv trend13 av 16 indikatorer har en positiv trend13 av 16 indikatorer har en positiv trend

Indikatorer i årsredovisningen

Uppföljning ÅR Dessa nyckeltal redovisas i årsredovisningen, dvs det urval av nyckeltal som går upp till fullmäktige
Trend: 9 av 9 indikatorer har en positiv trend