Miljöbarometern i Eskilstuna

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Sveriges ekokommuner har gemensamt valt ut ett antal nyckeltal för att kunna följa om utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet. Här redovisas nyckeltalen för Eskilstuna kommun.

Eskilstuna är sedan 1999 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom. Föreningen bildades 1995 och består idag av 94 medlemmar, både kommuner och landsting (mars 2014).

Indikatorer

Koldioxidutsläpp industri

Indikator SEKOM.1a Utsläpp från industrin fördelat per kommuninvånare
Trend: Ingen uppmätt förändring sedanIngen uppmätt förändring sedan sedan 2000
Senaste värdet: 0,2 ton/inv2013

Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Indikator SEKOM.1b Utsläpp från övriga sektorer fördelat per kommuninvånare
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2000
Senaste värdet: 1,6 ton/inv2013

Kollektivtrafik, resor

Indikator SEKOM.2 Antal resor med kollektivtrafik
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2007
Senaste värdet: 67 resor/inv2014

Kollektivtrafik, bränslen

Indikator SEKOM.3 Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2011
Senaste värdet: 88 %2014

Ekologisk odling

Indikator SEKOM.4 Andel hektar ekologiskt brukad åkermark
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet: 8,1 %2014

FSC-cetifierad skog

Indikator SEKOM.5 Andel FSC-certifierat skogsbruk
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet: 24 %2011

Skyddad natur

Indikator SEKOM.6 Andel skyddad natur
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2000
Senaste värdet: 4,3 %2014

Hushållsavfall

Indikator SEKOM.7 Total mängd huhållsavfall
Trend: Utvecklingen går åt fel håll sedan Utvecklingen går åt fel håll sedan sedan 2007
Senaste värdet: 418 kg/inv2014

Bly i avloppsslam

Indikator SEKOM.8a Medelhalten av bly i avloppsslam.
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet: 19 mg/kg TS2014

Kadmium i avloppsslam

Indikator SEKOM.8b Medelhalten av kadmium i avlopsslam.
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet: 0,9 mg/kg TS2014

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SEKOM.8c Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet: 0,6 mg/kg TS2014

Förnybar energi kommunala lokaler

Indikator SEKOM.9 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet: 99 %2014

Transportenergi tjänsteresor

Indikator SEKOM.10a Transportenergi för tjänsteresor med bil
Trend: Utvecklingen går åt fel håll sedan Utvecklingen går åt fel håll sedan sedan 2009
Senaste värdet: 920 kWh/årsarbetare2014

Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Indikator SEKOM.10b Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet: 0,06 ton/årsarbetare2014

Ekologiska livsmedel

Indikator SEKOM.11 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2003
Senaste värdet: 46 %2014

Miljöcertifierade skolor

Indikator SEKOM.12 Andel miljöcertifierade skolor och förskolor
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2004
Senaste värdet: 75 %2014