Miljöbarometern i Eskilstuna

Ekokommunernas gröna nyckeltal

Sveriges ekokommuner har gemensamt valt ut ett antal nyckeltal för att kunna följa om utvecklingen, inom valda områden går mot hållbarhet. Här redovisas nyckeltalen för Eskilstuna kommun.

Eskilstuna är sedan 1999 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner, Sekom. Föreningen bildades 1995 och består idag av 94 medlemmar, både kommuner och landsting (mars 2014).

*trend1* 13 indikatorer utvecklas positivt
*trend0* 1 indikatorer är oförändrade
*trend-1* 2 indikatorer utvecklas negativt
*trend* 0 övriga indikatorer

13 indikatorer utvecklas positivt

*Indicator* SEKOM.1b
*Indicator* SEKOM.2
*Indicator* SEKOM.3
*Indicator* SEKOM.4
*Indicator* SEKOM.5
*Indicator* SEKOM.6
*Indicator* SEKOM.8a
*Indicator* SEKOM.8b
*Indicator* SEKOM.8c
*Indicator* SEKOM.10b
*Indicator* SEKOM.11
*Indicator* SEKOM.12