Miljöbarometern i Eskilstuna

Bly i avloppsslam

Medelhalten av bly i avloppsslam.
Datakälla: Miljörapporter Eskilstuna avloppsreningsverk
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet:19 mg/kg TS (2014)
Utgångsvärde:36 mg/kg TS (2006)
Målvärde:100 mg/kg TS

Kommentar

Blyhalten ligger långt under gränsvärdet som är 100 mg/kg TS och under 2014 minskade halten med 20 procent.