Miljöbarometern i Eskilstuna

Förnybar energi kommunala lokaler

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler
Datakälla: Eskilstuna kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet:99 % (2014)
Utgångsvärde:91 % (2009)

Kommentar

I stort sett all energi i den kommunala verksamheten är förnybar. All el som köps in är förnybar och av fjärrvärmen är 99 procent förnybar. Kommunen har även solvärme för några fastigheter.