Miljöbarometern i Eskilstuna

FSC-cetifierad skog

FSC är en miljöcertifiering av skogsbruk med kriterier för miljöhänsyn.

Andel FSC-certifierat skogsbruk
Datakälla: FSC
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet:24 % (2011)
Utgångsvärde:21 % (2006)

Kommentar

Knappt en fjärdedel av Eskilstunas skog är FSC-certifierad.

FSC publicerar inte statistik årligen. Senaste publiceringen gjordes 2011.