Miljöbarometern i Eskilstuna

Kadmium i avloppsslam

Medelhalten av kadmium i avlopsslam.
Datakälla: Miljörapporter Eskilstuna avloppsreningsverk
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet:0,9 mg/kg TS (2014)
Utgångsvärde:1,4 mg/kg TS (2006)
Målvärde:2 mg/kg TS

Kommentar

Kadmiumhalten ligger idag under gränsvärdet som är 2 mg/kg TS.