Miljöbarometern i Eskilstuna

Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil
Datakälla: Eskilstuna kommun, data rapporterat till energieffektiviseringsstödet
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet:0,06 ton/årsarbetare (2014)
Utgångsvärde:0,17 ton/årsarbetare (2009)

Kommentar

Koldioxidutsläppet för kommunens tjänsteresor har minskat markant under 2014. Minskningen beror bland annat på att antal gas- och elbilar har ökat samt att det har skett en markant minskning av antal som använder egen bil i tjänsten. En del av minskningen kan nog också förklaras av brister i datan.