Miljöbarometern i Eskilstuna

Kollektivtrafik, bränslen

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken
Datakälla: Länstrafiken och Eskilstuna kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2011
Senaste värdet:88 % (2014)
Utgångsvärde:28 % (2011)

Kommentar

Under 2014 skedde en markant ökning av andelen förnybart drivmedel i kollektivtrafiken och ligger nu på 88 procent. All stadstrafik drivs på biogas och i december 2015 fick kommunen sina första två elbussar.