Miljöbarometern i Eskilstuna

Kollektivtrafik, resor

Antal resor med kollektivtrafik
Datakälla: Länstrafiken och Eskilstuna kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2007
Senaste värdet:67 resor/inv (2014)
Utgångsvärde:49 resor/inv (2007)

Kommentar

Under 2014 skedde en markant ökning av antalet kollektivtrafikresor och ligger nu på 67 stycken resor per invånare.