Miljöbarometern i Eskilstuna

Kvicksilver i avloppsslam

Medelhalten av kvicksilver i avloppsslam.
Datakälla: Miljörapporter Eskilstuna avloppsreningsverk
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2006
Senaste värdet:0,6 mg/kg TS (2014)
Utgångsvärde:1,1 mg/kg TS (2006)
Målvärde:2,5 mg/kg TS

Kommentar

Kvicksilverhalten ligger under gränsvärdet som är 2,5 mg/kg TS.