Miljöbarometern i Eskilstuna

Skyddad natur

Andel skyddad natur
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2000
Senaste värdet:4,3 % (2014)
Utgångsvärde:3,7 % (2000)

Kommentar

Andelen skyddad natur har legat på ungefär samma nivå de senaste åren och har sedan 2000 endast ökat med 0,6 procentenheter.