Miljöbarometern i Eskilstuna

Transportenergi tjänsteresor

Transportenergi för tjänsteresor med bil
Datakälla: Eskilstuna kommun, data som rapporterats in till energieffektiviseringsstödet
Trend:Utvecklingen går åt fel håll sedan Utvecklingen går åt fel håll sedan sedan 2009
Senaste värdet:920 kWh/årsarbetare (2014)
Utgångsvärde:655 kWh/årsarbetare (2009)

Kommentar

Energimängden för kommunens fordon har ökat sedan 2009 och år 2014 var energimängden 920 kWh/årsarbetare.