Miljöbarometern i Eskilstuna

Indikatorer i årsredovisningen

Dessa nyckeltal redovisas i årsredovisningen, dvs det urval av nyckeltal som går upp till fullmäktige

Indikatorer

Elförbrukning per invånare

Indikator ÅR.I Elförbrukning per invånare i kommunen
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010

Nybyggda lågenergibostäder

Indikator ÅR.J Andel nybyggda lågenergibostäder
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2012

Mängd avfall till förbränning

Indikator ÅR.L
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010

Ekologisk odling

Indikator ÅR.M Andel hektar ekologiskt brukad åkermark
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009

Miljöcertifierade skolor

Indikator ÅR.N Andel miljöcertifierade skolor och förskolor
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2004

Elförbrukning per anställd

Indikator ÅR.12 Elförbrukning per årsarbetare i kommunkoncernen
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010

Energiförbrukning för tjänsteresor

Indikator ÅR.13 Energiförbrukning för tjänsteresor med bil
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010

Ekologiska livsmedel

Indikator ÅR.14 Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2004

Miljöcertifierad arbetsplats

Indikator ÅR.15 Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad.
Trend: Utvecklingen går åt rätt håll sedanUtvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010