Miljöbarometern i Eskilstuna

Ekologisk odling

Nyckeltalet visar andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen och förhållandet mellan jordbruk som aktivt drivs i hållbar riktning och jordbruk som inte gör det. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Andel hektar ekologiskt brukad åkermark
Datakälla: Jordbruksverket
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2009
Senaste värdet:8,1 % (2014)
Utgångsvärde:5,7 % (2009)

Kommentar

I Eskilstuna finns 2183 hektar ekologisk åkermark, vilket är en ökning på 32 hektar sedan 2013.