Miljöbarometern i Eskilstuna

Ekologiska livsmedel

Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen
Datakälla: Eskilstuna kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2004
Senaste värdet:46 % (2014)
Utgångsvärde:4,5 % (2004)

Kommentar

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka och är nu uppe i 46 procent, vilket är en ökning med 12 procentenheter sedan 2013. En anledning till ökningen är kommunens arbete med miljöanpassad upphandling. Av Sveriges kommuner och landsting ligger Eskilstuna på plats fem.