Miljöbarometern i Eskilstuna

Elförbrukning per anställd

Elförbrukning per årsarbetare i kommunkoncernen
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010
Senaste värdet:9099 kWh/årsarbetare (2013)
Utgångsvärde:11329 kWh/årsarbetare (2010)