Miljöbarometern i Eskilstuna

Energiförbrukning för tjänsteresor

Energiförbrukning för tjänsteresor med bil
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010
Senaste värdet:848 kWh/årsarbetare (2013)
Utgångsvärde:1079 kWh/årsarbetare (2010)