Miljöbarometern i Eskilstuna

Miljöcertifierad arbetsplats

Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad.
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2010
Senaste värdet:18 % (2013)
Utgångsvärde:17 % (2010)

Kommentar

Inga fler enheter är certifierade 2013 men antalet anställda kan ha förändrats något. När den stora miljöledningssatsningen genomförts kommer 100 % att vara certifierade.