Miljöbarometern i Eskilstuna

Miljöcertifierade skolor

Nyckeltalet redovisar de skolor/förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell; Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor
Datakälla: Eskilstuna kommun
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2004
Senaste värdet:75 % (2014)
Utgångsvärde:12 % (2004)

Kommentar

75 procent av Eskilstunas skolor och förskolor är miljöcertifierade, 93 stycken är med i Grön Flagg och tre skolor är certifierade med Skola för hållbar utveckling. Nästan alla kommunala förskolor och grundskolor i Eskilstuna är miljöcertifierade med Grön Flagg, eller arbetar för att få utmärkelsen.