Miljöbarometern i Eskilstuna

Nybyggda lågenergibostäder

Andel nybyggda lågenergibostäder
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll sedan Utvecklingen går åt rätt håll sedan sedan 2012
Senaste värdet:4,3 % (2013)
Utgångsvärde:1,6 % (2012)

Kommentar

Totalt 47 bygglov beslutade 2013 (villor 46 st, flerfamiljshus 1 st), varav 2 bygglov för passivhus.